Publikováno Napsat komentář

Vaše dohoda – školení

Červen ve znamení vzdělávání

Kromě běžného poradenství pro oběti, facilitace případových konferencí a mediací se červen vinul ve znamení vzdělávání – co se nestihlo během zavřeného jara, zvládli jsme před prázdninami. Republika obježděna do více směrů, proškoleno a mediačními a facilitačními zážitky obohaceno několik desítek sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, vedoucích pracovníků a pracovníků na manažerských pozicích. Po prázdninách pokračujeme, budeme se těšit :-). Přes léto se na nás samozřejmě můžete dále obracet s žádostí o pomoc obětem trestných činů či poptávkou na mediace, facilitace.

Publikováno Napsat komentář

Facilitace případových konferencí

Sada cizích slov, co si pod tím představit? Často pomáháme moderovat náročná setkání, u kterých se předpokládá vznik konfliktních situací (např. vysoká emoční zátěž, účastníci mají protichůdné představy o řešení situace). Jedno z takových setkání může být případová konference. Nejčastěji ji iniciuje „sociálka“ – orgán sociálně-právní ochrany dětí a k rodičům (a někdy i dětem) přizve další osoby, které by mohly rodině pomoci nebo se k situaci konstruktivně vyjádřit (např. širší rodina, třídní učitel, sociální pracovník z pomáhající organizace, psycholog, …). Jde o to potkat se „v jeden čas na jednom místě“, omezit tak komunikační šumy a vyříkat si, co dál. Bývá užitečné, když setkání moderuje někdo zvenčí, kdo není na výsledku zainteresován. Naší facilitátorskou úlohou je pomoci účastníkům vytvořit bezpečný prostor, ve kterém mohou vyjádřit své postoje, potřeby a návrhy. Pomáháme efektivně se domlouvat na dalším postupu. Pro klienty se tak eliminuje postup „o nás bez nás“. Jsme rádi, že můžeme být součástí.

Případová konference – zasedací místnost