Připravili jsme pro vás seriál o právech obětí, o tom, kdo vám může pomoci, na koho je možné se obrátit, když se stanete obětí trestného činu.

Tomáš léta působil v Ostravě jako poradce pro oběti trestných činů v rámci Probační a mediační služby (PMS). Rozhodl se zúročit zkušenosti ze své praxe, navázat na činnost, která dává smysl jemu i klientům. S dotační podporou statutárního města Ostrava realizuje Vaše dohoda v roce 2021 projekt „Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obětí trestné činnosti“.

Obsah projektu tvoří tři hlavní oblasti:

  1. Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obětí trestné činnosti, formou setkání a přednášek
  2. Poradenství obětem trestných činů, formou osobního či telefonického poradenství
  3. Zvyšování odborných kompetencí pomáhajících pracovníků, se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti (senioři, děti, lidé s duševním onemocněním …) Viz přiložený letáček.