Publikováno

Příspěvek o mediaci na krajské konferenci školních metodiků prevence

Začátek října je tradičně věnovaný krajské konferenci školních metodiků prevence. Jsme rádi, že jsme na 15. ročník do Malenovic mohli přijet s příspěvkem o mediaci a zkusit pedagogům zase o něco více přiblížit mediaci a možnosti zvládání konfliktní komunikace.

Se školami pravidelně spolupracujeme jako facilitátoři/mediátoři náročných setkání. V praxi jsou to třeba třídní schůzky, výchovné komise nebo případové konference. Vždy jde o to dát účastníkům možnost podívat se na sporné téma z jiného úhlu pohledu, porozumět názoru druhé strany.