Koho a co?

Naše lektorská činnost vychází z činností, které sami léta prakticky děláme. První oblast vzdělávání tvoří naše akreditovaná školení v oblasti práce s konfliktem formou mediace, facilitace, případových konferencí. Druhou specifickou oblastí je vzdělávání v oblasti práce s obětmi trestných činů. Pro odbornou i laickou veřejnost, tedy potenciální oběti. Viz pracujeme s obětmi.

Kurzy s akreditací MPSV

Aktuálně pro vás máme v nabídce Letní výcvik mediačních technik v Ostravě (20. a 21.08.2020) a Úvod do základních kompetencí pro práci s obětmi (termín dle domluvy).

Nabídku našich společných kurzů najdete na Tomášových mediátorských stránkách.