Hlavní předností našich lektorů je rozsáhlá mediační praxe, nejsme pouhými pořadateli kurzů.

Mgr. Tomáš Zmija – zapsaný mediátor ze zkušenostmi jak z veřejné správy, tak soukromého sektoru. Přes deset let působí jako mediátor, facilitátor obtížných setkání, kouč a lektor vzdělávacích programů. S tématem mediace seznamoval opakovaně širokou veřejnost na ČT1.

Jana Záchová – zapsaná mediátorka. Od roku 2012 se profesionálně věnuje mimosoudnímu řešení sporů a moderování náročných setkání. Má praxi v sociální práci a sociálně-právní ochraně dětí. Věří, že život je příliš krátký na to, abychom si jej zaplevelovali hádkami.