Kurzy mediace a mediačních technik

Už od roku 2018 pro vás děláme kurzy v oblasti mediace a facilitace obtížných jednání. Naše kurzy mediace děláme ve formě základů mediace, mediačních technik nebo komplexního mediačního výcviku. Seznámíme vás se základy případových konferencí, naučíme vás, jak případové konference vést. Pedagogy provedeme zvládáním konfliktů ve školním prostředí. Jak pracovat s obětmi trestných činů se dozvíte v 8hodinovém kurzu k této problematice.

Jsme vaše dohoda

Jsme Vaše dohoda i vaše dohoda. Už od roku 2018 jste našimi klienty. Poskytujeme a nabízíme vám kurzy v oblasti mediace, facilitace, vedení případových konferencí. Školíme klienty z oblasti veřejné správy, komerční sféry. Jako facilitátoři spolupracujeme se Statutárním městem Ostrava. Pro rok 2023 vás zveme na naše kurzy v oblasti mediace, facilitace obtížných jednání. Naučíme vás pracovat s konfliktem ve škole.

Tomáš Zmija

Jmenuji se Tomáš a v profesní rovině působím jako mediátor, facilitátor obtížných setkání, lektor vzdělávacích programů, kouč. Věnuji se obchodu s nemovitostmi, kde potřebuji komunikační dovednosti dnes a denně.

Ve Vaší dohodě působím jako lektor programů mediace, včetně 100hodinového mediačního výcviku. Provedu vás i kurzy vedení případových konferencí a obtížných jednání.

Jana Záchová

Od roku 2012 se věnuji mediaci (mimosoudní řešení sporů) a facilitaci (moderování náročných setkání), předtím i mezitím pak sociální práci a sociálně-právní ochraně dětí. Vlastně se moje práce odjakživa točí kolem náročné komunikace a konfliktu v různých situacích a podobách.

Obvykle se lidé chtějí konfliktu vyhnout, mě se nějak přihodilo, že jsem jím v pracovní části svého života obklopena téměř neustále. Zprostředkování komunikace je mým revírem. Věřím, že otevřenost a nehodnotící přístup dělá divy. Že nic nemusí být navěky. Že život je příliš krátký na to, abychom si jej zaplevelovali hádkami. A že pokud se chce, všechno jde.

Nekonečnou inspirací je mi také moje rodina, kde můžu trénovat své komunikační a mediační dovednosti takřka denně, jen tedy bez té vymoženosti časové ohraničenosti setkání a neutrality. V organizaci Vaše dohoda, z. s. jsme společně s Tomášem připravili akreditovaná školení k práci s konfliktem, o mediaci, facilitaci, komunikaci nebo práci s oběťmi trestných činů a těšíme se na setkání s vámi.

život je příliš krátký na to, abychom si jej zaplevelovali hádkami.

Kontaktujte nás

Kontaktní formulář