Pracujeme s obětmi

Pracujeme s obětmi

Tomáš aktuálně působí v Ostravě jako poradce pro oběti trestných činů v rámci Probační a mediační služby (PMS). Rozhodl se zúročit zkušenosti ze své praxe, navázat na činnost, která dává smysl jemu i klientům.

Vzděláváme

Vzděláváme

Naše lektorská činnost vychází z činností, které sami léta prakticky děláme. První oblast vzdělávání tvoří naše akreditovaná školení v oblasti práce s konfliktem formou mediace, facilitace, případových konferencí. Druhou specifickou oblastí je vzdělávání v oblasti práce s obětmi trestných činů. Pro odbornou i laickou veřejnost, tedy potenciální oběti.

Kdo jsme

Kdo jsme

Za projektem Vaše dohoda stojí Tomáš Zmija a Jana Záchová. Seznamte se, těší nás :-)

Čtěte více

Proč to děláme?

Konflikty jsou svou podstatou stále stejné. Bohužel nebo bohudík. Konflikt vypovídá o tom, jací jsme opravdu. Bez líbivých obalů, titulů či funkcí. Když Vaše dohoda bude i Vašim průvodcem v konfliktních situacích, budu rád.

Tomáš

Život je cesta s mnoha rozcestími. Stejně tak konflikty. Záleží jen na nás, jakou cestou se vydáme.

Jana