Publikováno

Vzděláváme se

Snažíme se neustále dbát na rozvoj a zlepšování našich dovedností. Tentokrát jsme absolvovali kurzy Práce s emocemi v konfliktech a Jak řešit konflikty s nenásilnou komunikací. Tento perfektní vzdělávací cyklus nám potvrdil, že i nedirektivní cestou se dá dosáhnout efektivní práce a dobrých výsledků.

Díky Adamu Čajkovi a celé partě z nenasilnakomunikace.org

Publikováno

Beseda o obětech trestných činů v Komunitním centru Všichni spolu

Přímo na svatého Martina jste se s námi mohli potkat v našem kmenovém zařízení – Komunitním centru Všichni spolu v Ostravě-Porubě. Díky besedám, jako je tato, můžete využít prostor s naší právničkou a poradkyní pro oběti trestných činů Karolínou Wiaczkovou a poradit se přímo na místě o tom, co vás trápí. Také tentokrát jste využili příležitosti a z besedy se vyklubalo příjemné setkání nad vašimi dotazy a příběhy. Propásli jste naše besedy? Nevadí, obraťte se na nás a poraďte se např. o náhradě škody, průběhu trestního řízení, podání vysvětlení či výslechu na Policii.

Publikováno

Ohlédnutí za Týdnem knihoven

Beseda o pomoci obětem trestných činů

Začátkem října jsme ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a Statutárním městem Ostrava uspořádali během pěti dní pět přednášek pro veřejnost na téma oběti trestných činů. Naše lektorka, poradkyně pro oběti trestných činů a právnička Karolína Wiaczková při besedách laicky přístupnou formou a na příkladech pomáhá lidem zorientovat se v problematice trestního řízení, náhrady škody, atd. Téma je evidentně aktuální a důležité, jelikož většina posluchačů se s podobnou situací setkala buď přímo, nebo ve svém blízkém okolí. Zde nabízíme krátké ohlédnutí za besední šňůrou s poděkováním spoluorganizátorům i návštěvníkům.

Publikováno

Besedy pro veřejnost v pobočkách Knihovny města Ostravy

beseda o pomoci obětem trestných činů

Chceme vám být blíž. Proto ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy obohatíme program Týdne knihoven o naše besedy na téma Oběti trestných činů. Pro koho to je? Pro každého, kdo se rád dozví, co vlastně znamená trestný čin, kdo je jeho oběť, kam se obrátit o pomoc a jaké jsou možnosti řešení náročných životních situací.
Přijďte si poslechnout nové informace a zeptat se naší právničky Karolíny Wiaczkové na to, co vás zajímá a co potřebujete. V týdnu od 4. -8. 10. na pěti pobočkách Knihovny města Ostravy.

Publikováno

Jak vyjádřit, co potřebujeme a nepohádat se u toho?

Přemýšleli jste někdy o tom, jak říct, co potřebujete a přitom toho druhého zbytečně nerozdráždili? Jsou různé strategie – někdo raději své potřeby raději potlačí, něž by riskoval názorový střet. Někdo vymáhá svou cestu pod pohrůžkami a jednu z možností, jak to udělat lépe – „prostě to druhému slušně říct“ – načla lektorka Magdaléna Pastrňáková na podvečeru s nenásilnou a efektivní komunikací. Děkujeme! Máme radost, když se daří dobré myšlenky posouvat dál.

Publikováno

Nenásilná komunikace v Ostravě

Bývalá účastnice našich kurzů mediace, talentovaná žena a lektorka Magdaléna Pastrňáková. A taky průvodkyně Nenásilnou komunikací. S velkým písmenem proto, že se jedná ucelený systém, jak v našich životech komunikovat lépe, neurážlivě a přitom jasně a srozumitelně.

Komunikace a způsob, jakým ji vedeme, má moc budovat ale také oslabovat mezilidské vztahy. Jakým způsobem komunikovat tak, abychom posilovali vzájemný respekt, pochopení a přijetí? Odpovědi poskytl první díl workshopu Základy efektivní a nenásilné komunikace, ve kterém se zájemci spolu s Magdou zaměřili na způsoby, jak autenticky formulovat své myšlenky, pocity, potřeby a touhy.

I přes páteční podvečerní a tedy již vlastně víkendový čas se akce vyvedla na výbornou a my děkujeme vám, účastníkům, Magdě a tradičně Porubě a Komunitnímu centru Všichni spolu.
A pokračujeme druhým dílem, 22.09. v 17 hodin, opět v KC Všichni spolu, přihláška zde

Publikováno

Beseda pro veřejnost – pomoc obětem trestných činů

Vpadla vám do života bouračka? Nebo loupežné přepadení, rvačka, udělal vám někdo újmu na majetku nebo na zdraví? Zajímá vás, jakým způsobem je možno obrátit se pro pomoc a radu? Přijďte se dozvědět více, naše právnička a poradkyně pro oběti Karolína Wiaczková bude připravena říct vše, co ví 🙂 a zodpoví i vaše konkrétní dotazy. Vstup zdarma (jen je nutné přes rezervační systém K-Trio udělat rezervaci)

Publikováno

Rozšiřujeme nabídku – Nenásilná a efektivní komunikace

Naší doménou je komunikace v náročných situacích – pracujeme s oběťmi trestných činů, děláme mediace (mimosoudní řešení sporů), facilitujeme (moderujeme konfliktní nebo jinak náročná setkání). Naše vzdělávací akce byly tedy vždy zaměřeny na tyto oblasti. Dlouhodobě pošilháváme po rozšíření a nyní se nám to podařilo. Chceme tipy pro lepší zvládání domlouvání šířit i do oblastí, kde nutně ještě nemusel vzniknout veliký konflikt a tak vznikla spolupráce s Magdalénou Pastrňákovou, která pro Vaši dohodu realizuje sérii přednášek – začínáme Nenásilnou a efektivní komunikaci. Kdo by se chtěl za námi podívat, další setkání pro veřejnost bude 22. 9. 2021 od 17:00 v Komunitním centru Všichni spolu v Ostravě. Těšíme se na vás!

Publikováno

Vaše dohoda – školení

Červen ve znamení vzdělávání

Kromě běžného poradenství pro oběti, facilitace případových konferencí a mediací se červen vinul ve znamení vzdělávání – co se nestihlo během zavřeného jara, zvládli jsme před prázdninami. Republika obježděna do více směrů, proškoleno a mediačními a facilitačními zážitky obohaceno několik desítek sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, vedoucích pracovníků a pracovníků na manažerských pozicích. Po prázdninách pokračujeme, budeme se těšit :-). Přes léto se na nás samozřejmě můžete dále obracet s žádostí o pomoc obětem trestných činů či poptávkou na mediace, facilitace.

Publikováno

Facilitace případových konferencí

Sada cizích slov, co si pod tím představit? Často pomáháme moderovat náročná setkání, u kterých se předpokládá vznik konfliktních situací (např. vysoká emoční zátěž, účastníci mají protichůdné představy o řešení situace). Jedno z takových setkání může být případová konference. Nejčastěji ji iniciuje „sociálka“ – orgán sociálně-právní ochrany dětí a k rodičům (a někdy i dětem) přizve další osoby, které by mohly rodině pomoci nebo se k situaci konstruktivně vyjádřit (např. širší rodina, třídní učitel, sociální pracovník z pomáhající organizace, psycholog, …). Jde o to potkat se „v jeden čas na jednom místě“, omezit tak komunikační šumy a vyříkat si, co dál. Bývá užitečné, když setkání moderuje někdo zvenčí, kdo není na výsledku zainteresován. Naší facilitátorskou úlohou je pomoci účastníkům vytvořit bezpečný prostor, ve kterém mohou vyjádřit své postoje, potřeby a návrhy. Pomáháme efektivně se domlouvat na dalším postupu. Pro klienty se tak eliminuje postup „o nás bez nás“. Jsme rádi, že můžeme být součástí.

Případová konference – zasedací místnost