Publikováno

Vzděláváme se

Snažíme se neustále dbát na rozvoj a zlepšování našich dovedností. Tentokrát jsme absolvovali kurzy Práce s emocemi v konfliktech a Jak řešit konflikty s nenásilnou komunikací. Tento perfektní vzdělávací cyklus nám potvrdil, že i nedirektivní cestou se dá dosáhnout efektivní práce a dobrých výsledků.

Díky Adamu Čajkovi a celé partě z nenasilnakomunikace.org