Publikováno

Facilitace případových konferencí

Sada cizích slov, co si pod tím představit? Často pomáháme moderovat náročná setkání, u kterých se předpokládá vznik konfliktních situací (např. vysoká emoční zátěž, účastníci mají protichůdné představy o řešení situace). Jedno z takových setkání může být případová konference. Nejčastěji ji iniciuje „sociálka“ – orgán sociálně-právní ochrany dětí a k rodičům (a někdy i dětem) přizve další osoby, které by mohly rodině pomoci nebo se k situaci konstruktivně vyjádřit (např. širší rodina, třídní učitel, sociální pracovník z pomáhající organizace, psycholog, …). Jde o to potkat se „v jeden čas na jednom místě“, omezit tak komunikační šumy a vyříkat si, co dál. Bývá užitečné, když setkání moderuje někdo zvenčí, kdo není na výsledku zainteresován. Naší facilitátorskou úlohou je pomoci účastníkům vytvořit bezpečný prostor, ve kterém mohou vyjádřit své postoje, potřeby a návrhy. Pomáháme efektivně se domlouvat na dalším postupu. Pro klienty se tak eliminuje postup „o nás bez nás“. Jsme rádi, že můžeme být součástí.

Případová konference – zasedací místnost