Nově jsme pro vás začali připravovat seriál o právech obětí, o tom, kdo vám může pomoci, na koho je možné se obrátit, když se stanete obětí trestného činu. Odkaz ke shlédnutí: 1. díl https://youtu.be/AptxymBo5hQ 2. díl https://youtu.be/OFtWC7x1_90 3. díl https://youtu.be/GhNbfsHR1Mo

Tomáš aktuálně působí v Ostravě jako poradce pro oběti trestných činů v rámci Probační a mediační služby (PMS). Rozhodl se zúročit zkušenosti ze své praxe, navázat na činnost, která dává smysl jemu i klientům.

Akreditované školení pro práci s obětmi – letáček

Máte zájem o některou z uvedených služeb? Chcete zorganizovat školení pro své pracovníky nebo uspořádat akci pro veřejnost?

Kontaktujte nás

A s dotační podporou statutárního města Ostrava (a technickým zázemím ostravského střediska PMS) realizuje v roce 2020 projekt „Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obětí trestné činnosti“.

Obsah projektu tvoří tři hlavní oblasti:

  1. Zvyšování povědomí veřejnosti o problematice obětí trestné činnosti, formou setkání a přednášek
  2. Poradenství obětem trestných činů, formou osobního či telefonického poradenství, s využitím zázemí střediska ostravské probační služby
  3. Zvyšování odborných kompetencí pomáhajících pracovníků, se zaměřením na zvlášť zranitelné oběti (senioři, děti, lidé s duševním onemocněním …) Viz přiložený letáček.
Přednášky pro veřejnost